HR  |  EN
 

Grupa 1 - Transakcijski računi
i
Redovna naknada 9.00
Naknada uz popuste
Redovna naknada 8.40 %
Naknada uz popuste
Klijentima s redovitim primanjima PBZ može staviti na raspolaganje prekoračenje najmanje u iznosu koji su imali u drugoj banci, a najviše do 40.000 kuna.
i
Redovna naknada 3.40
Naknada uz popuste
i
Redovna naknada 4.80
Naknada uz popuste
i
Redovna naknada 4.80
Naknada uz popuste
Naknada za vođenje novougovorenih računa ne naplaćuje se prva tri mjeseca korištenja uslugom.
Grupa 2 - On-line bankarstvo i telefonsko bankarstvo
i
Redovna naknada 12.00
Naknada uz popuste
i
Redovna naknada 6.00
Naknada uz popuste
Redovna naknada 3.00
Naknada uz popuste
Plaćanjem računa putem kanala modernog bankarstva možete ostvariti značajne uštede u odnosu na standardne kanale plaćanja računa.
Grupa 3 - kreditne kartice [revolving]
i
Redovna članarina 0.00
Članarina uz popuste
i
Redovna članarina 0.00
Članarina uz popuste
i
Redovna članarina 0.00
Članarina uz popuste
Grupa 4 - kreditne kartice [charge]
i
Redovita članarina 250.00
Članarina uz popuste
i
Redovita članarina 400.00
Članarina uz popuste
i
Redovita članarina 149.00
Članarina uz popuste
i
Redovita članarina 149.00
Članarina uz popuste
Ako se uz već odabrane usluge koristite i nekom od sljedećih, naknade mogu biti još niže jer ulazite u viši stupanj inovacije
i
i
i
i
Ove usluge nisu predmet paketiranja jer se naknada ne može općenito izraziti
Grupa 1 - Transakcijski računi Redovna naknada Naknada uz popuste
i 9.00
8.40 %
Klijentima s redovitim primanjima PBZ može staviti na raspolaganje prekoračenje najmanje u iznosu koji su imali u drugoj banci, a najviše do 40.000 kuna.
i 3.40
i 4.80
i 4.80
Naknada za vođenje novougovorenih računa ne naplaćuje se prva tri mjeseca korištenja uslugom.
Grupa 2 - On-line bankarstvo i telefonsko bankarstvo Redovna naknada Naknada uz popuste
i 12.00
i 6.00
3.00
Plaćanjem računa putem kanala modernog bankarstva možete ostvariti značajne uštede u odnosu na standardne kanale plaćanja računa.
Grupa 3 - kreditne kartice [revolving] Redovna članarina Članarina uz popuste
i 0.00
i 0.00
i 0.00
Grupa 4 - kreditne kartice [charge] Redovita članarina Članarina uz popuste
i 250.00
i 400.00
i 149.00
i 149.00
Ako se uz već odabrane usluge koristite i nekom od sljedećih, naknade mogu biti još niže jer ulazite u viši stupanj inovacije
i
i
i
i
Ove usluge nisu predmet paketiranja jer se naknada ne može općenito izraziti


i
Ukupna ušteda
Mjesečna naknada za transakcijske račune, uslugu on-line bankarstva i članarina za kartice (charge i revolving) (*)


Ušteda na vođenju računa i usluge on-line bankarstva
Naknade za vođenje računa i uslugu on-line bankarstva


Ušteda na godišnjim članarinama za kartice (charge i revolving)
Godišnje članarine za osnovne korisnike kartica (charge i revolving)


Ušteda na kamati na korišteno prekoračenje po tekućem računu