FAQ (Često postavljana pitanja)
PBZ365 internetsko bankarstvo
1.  Što je PBZ365 internetsko bankarstvo?
2.  Koje su posebne pogodnosti PBZ365 internetskog bankarstva?
3.  Što je potrebno za korištenje usluga PBZ365 internetskog bankarstva?
4.  Mogu li ugovarati / otkazivati usluge PBZ365 na internetu, a ne u poslovnici banke?
5.   Mogu li putem PBZ365 mijenjati osobne podatke?
6.   Mogu li aktivirati više PBZ365 usluga istodobno?
7.   Koja je osnovna razlika između tokena i PBZmTokena?
8.   Koja je osnovna razlika između tokena i čitača kartica?
9.   S kojim karticama mogu koristiti čitač?
10. Korisnik sam tokena/ čitača kartica. Mogu li dobiti i PBZmToken?
11. Mogu li koristiti tuđi čitač kartica?
12. Mogu li koristiti tuđi token?
13. Mogu li koristiti tuđi PBZmToken?
14. Što učiniti u slučaju krađe ili gubitka tokena ili čitača kartica?
15. Što učiniti u slučaju krađe ili gubitka mobilnog uređaja na koji je instalirana programska podrška PBZmToken?
16. Što učiniti ukoliko zaključam token ili čitač kartica pogrešnim unosom PIN-a?
17. Mogu li sam mijenjati baterije u tokenu ili čitaču kartica?
18. Kako mogu izvršiti prijenos sredstava sa svog tekućeg računa na devizni račun i obratno?
19. Mogu li sa svog tekućeg računa kupiti bilo koju valutu iako mi devizni račun glasi na valutu EUR?
20. Je li moguće zadati nalog za plaćanje bez ponovnog popunjavanja naloga za račune koji se ponavljaju iz mjeseca u mjesec?
21. Je li moguće zadati nalog za plaćanje sa datumom plaćanja u budućnosti?
22. Pri kreiranju novog naloga za plaćanje nemam zadan poziv na broj. Koji broj da unesem?
23. Kada se knjiže nalozi zadani putem usluga PBZ365?
24. Je li moguće zatražiti pisanu potvrdu s informacijom o platnim transakcijama?
25. U ispisu prometa po računu nailazim na tekst "Rezervacija sredstava na POS uređaju". Što to znači?
26. Kome se javiti u slučaju problema ili nedoumica oko korištenja usluge PBZ365?
27. Je li plaćanje PBZ365 internetskim bankarstvom sigurno?

Ukoliko želite postaviti pitanje, molimo kliknite ovdje.
1.  Što je PBZ365 internetsko bankarstvo?

Usluga PBZ365 internetskog bankarstva namijenjena je svim klijentima Privredne banke Zagreb koji su vlasnici ili opunomoćenici tekućeg, žiro ili poslovnog računa. Omogućuje korisniku s bilo kojeg internetskog priključka jednostavno, brzo i sigurno obavljanje slijedećih usluga:
 • pregleda stanja i prometa kunskih i deviznih računa po kojima ste vlasnik ili opunomoćenik
 • plaćanje financijskih obveza u kunama na području cijele Republike Hrvatske (npr. računi komunalnih usluga, račune HT-a, HEP-a, HRT-a, itd.)
 • plaćanje računa komunalnih troškova za tvrtke s kojima Banka ima sklopljen ugovor, bez naknade
 • prijenos sredstava s jednog računa na drugi unutar Privredne banke Zagreb te u korist računa fizičkih i pravnih osoba u drugim poslovnim Bankama
 • mogućnost zadavanja naloga u najavi, nalog za plaćanje koji korisnik autorizira danas izvršava se na datum u budućnosti koji korisnik sam odredi
 • uvid u stanja i promete te mogućnost plaćanja troškova po kreditnim karticama (MasterCard, Visa Classic, American Express)
 • mogućnost ugovaranja novog trajnog naloga i uvid u informacije o svim trajnim nalozima koji su aktivni u PBZ-u bez obzira kada i gdje su ugovoreni
 • predaja zahtjeva za aktivaciju usluge i-Račun
 • uplate rate PBZ kredita te uvid u detalje kredita
 • ugovaranje police osiguranja, ugovaranje putnog zdravstvenog osiguranja, dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguranja imovine i obnavljanje police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, ispis police/potvrde i prateće dokumentacije u PDF formatu
 • plaćanje doznakom, obavljanje platnog prometa prema inozemstvu
 • isplata sredstava i prijevremena definitivna otplata kratkoročnih i dugoročnih pozajmica
 • uvid u stanje dodatnog dopuštenog prekoračenja za plaćanje na rate putem PBZ Maestro kartice
 • kupnju, prodaju i konverziju deviza po povlaštenom tečaju 0,15% povoljnijem u odnosu na službene važeće tečajeve Privredne banke Zagreb
 • pregled tečajnih lista PBZ-a i HNB-a
 • kupnju, prodaju i zamjenu udjela u investicijskim fondovima
 • ugovaranje mPBZ usluge bez potrebe odlaska u poslovnicu
 • pregled i uplatu PBZ stambene štednje, PBZ dječje štednje i PBZ Perspektiva štednje
 • kupnja prepaid bonova: SIMPA, bonbon, Vipme, Tomato i TELE2
 • kontrolu svojih redovitih plaćanja (trajni nalog, nalog za naplatu)
 • pregled svih izvršenih naloga autoriziranih bilo kojom PBZ365 uslugom
 • dostava potvrde o izvršenoj platnoj transakciji na željenu adresu
 • ugovaranja kunskih i deviznih oročenja uz stimulativni dodatak na redovnu kamatnu stopu
 • raskid oročenja i to ne samo za ugovore koji su sklopljeni putem PBZ365@NET usluge, već i za navedene ugovore sklopljene u poslovnicama
 • upit u stanje i promete poslovnih računa te uplatu plaće za obrtnike
 • besplatni ispis potvrde za obavljene transakcije putem PBZ365 usluga u PDF formatu
 • promjenu osobnih podataka (e-mail, tel., faks, GSM)
 • mogućnost ispisa važećih ugovora u PDF formatu
 • izdavanje PBZmTokena kao dodatnog uređaja i Redistribucija postojeće PBZmToken aplikacije
 • pregled kompletnog portfelja korisnika
 • promjena načina i periodičnosti dostave izvatka po računima
 • pregled osobnog barometra popusta u konceptu Inovacije
 • osobnim postavkama korisnik može prilagoditi aplikaciju svojim željama i potrebama
 • ponuda proizvoda i usluga namijenjena isključivo pojedinom korisniku
Povratak na vrh

2.  Koje su posebne pogodnosti PBZ365 internetskog bankarstva?

 • Za korištenje usluge PBZ365 internetskog bankarstva dovoljno Vam je osnovno informatičko znanje i snalaženje na internetu.
 • Obavljanje bankarskih transakcija iz bilo kojeg dijela zemlje ili svijeta bez potrebe lokalne instalacije, korisnik nije vezan uz svoje računalo, može koristiti bilo koje računalo koje ima pristup internetu, uključujući i javna mjesta (internetski kiosci, hoteli...).
 • Plaćanje uplatnica za sve vrste komunalnih i ostalih troškova.
 • Mogućnost zadavanja naloga u najavi; nalog za plaćanje koji ste autorizirali danas izvršava se na datum u budućnosti koji sami odredite.
 • Stimulativan dodatak na redovnu kamatnu stopu za svako oročenje kreirano putem internetskog bankarstva
 • Povoljniji tečaj za 0,15% od redovnog tečaja Banke za kupnju, prodaju ili konverziju deviza.
 • Za sva izvršena plaćanja korisnik može sam zadati izradu pisane potvrde u PDF formatu bez naknade.
 • Naknade za provedene transakcije su niže nego na šalterima banaka i pošte, a za provođenje sljedećih transakcija naknada se ne naplaćuje:
  • plaćanje rate PBZ kredita i troškova u korist kreditnih kartica PBZ-a i PBZ Card-a (MasterCard, Visa Classic i American Express),
  • plaćanje računa tvrtkama s kojima Banka ima sklopljen ugovor,
  • prijenos sredstava s tekućeg računa na tekući račun unutar Banke.
Povratak na vrh


3.  Što je potrebno za korištenje usluga PBZ365 internetskog bankarstva?

Za korištenje usluga PBZ365 internetskog bankarstva potrebno je:
 • potpisati Ugovor o korištenju Usluge PBZ365 bilo u kojoj poslovnici Privredne banke Zagreb,
 • preuzeti autorizacijski uređaj (čitač kartica i/ili PBZmToken )
 • osigurati minimalne tehničke uvjete, uključujući i pristup internetu
U slučaju raskida Ugovora o korištenju Usluge PBZ365 korisnik je obavezan vratiti token ili čitač kartica bez vidljivih fizičkih oštećenja. Ukoliko korisnik izgubi, uništi ili ne vrati token ili čitač kartica Banci po raskidu Ugovora, isti je obavezan Banci nadoknaditi troškove sukladno odluci Banke o naknadama i drugim troškovima.

Povratak na vrh


4.  Mogu li ugovarati / otkazivati usluge PBZ365 na internetu, a ne u poslovnici banke?

Ugovaranje PBZ365@NET usluge moguće je u poslovnici Banke, a korisnicima PBZ365@NET omogućeno je ugovaranje mPBZ, bez potrebe dolaska u poslovnicu.

Povratak na vrh


5.   Mogu li putem PBZ365 mijenjati osobne podatke?

Klijent može u izborniku Moj PBZ, bez potrebe dolaska u poslovnicu, mijenjati podatke e-mail adrese, brojevima fiksnog ili mobilnog telefona (GSM) te telefaksa. Podatak o adresi klijenta nije moguće mijenjati preko PBZ365 internetskog bankarstva. Podatak o adresi možete promijeniti u najbližoj poslovnici uz predočenje valjanog osobnog dokumenta.

Povratak na vrh


6.   Mogu li aktivirati više PBZ365 usluga istodobno?

Možete. Korištenje više usluga istodobno donosi Vam i dodatne pogodnosti:
 • pristup podacima i s računala/mobitela/telefona
 • povoljnije naknade za istovremeno korištenje više usluga


Povratak na vrh


7.   Koja je osnovna razlika između tokena i PBZmTokena?

Token je uređaj za prijavu i autorizaciju transakcija u PBZ365@NET i PBZ365TEL. Korisnik tokena se predstavlja PBZ u dvama podacima. Prvi je podatak serijski broj otisnut na poleđini tokena, a drugi je podatak tajni PIN tokena koji korisnik sam određuje prilikom aktivacije usluge.

PBZmToken je programska podrška koja se koristi putem mobilnog uređaja, funkcionalno jednaka tokenu. Pokreće se pomoću PIN-a kojeg definira korisnik, a autentikacija i autorizacija obavljaju se pomoću jednokratne zaporke odnosno Upita i Odgovora.

Povratak na vrh


8.   Koja je osnovna razlika između tokena i čitača kartica?

Token i čitač kartica su dvije vrste uređaja za prijavu i autorizaciju transakcija u PBZ365@NET i PBZ365TEL. Imaju istu funkciju, a to je kreiranje jednokratne zaporke za identifikaciju korisnika internetskog bankarstva te autorizaciju transakcija.

Razlikuju se u načinu korištenja:
 • Korisnik tokena se predstavlja PBZ-u dvama podacima. Prvi je podatak serijski broj otisnut na poleđini tokena, a drugi je podatak tajni PIN tokena koji korisnik sam određuje prilikom aktivacije usluge.
 • Korisnik čitača kartice predstavlja se PBZ-u uz korištenje kartice s dva podatka. Prvi podatak je šesnaestoznamenkasti broj otisnut na Vašoj kartici (broj Vaše kartice), a drugi je podatak tajni PIN Vaše kartice koju umećete u čitač.


Povratak na vrh


9.   S kojim karticama mogu koristiti čitač?

Čitači kartica Privredne banke Zagreb mogu se koristiti pomoću sljedećih kartica:
- Visa Inspire kartica (tekući račun)
- Maestro kartica (tekući račun)
- Visa Electron chip kartica (devizni račun)
- My Way Visa charge kartica
- Visa Business Electron kartica
- Visa Business Electron Corporate kartica
- Master Card charge i revolving
- Master Card Nogometna charge
Napomena:
Molimo da prije prvog korištenja čitača uklonite zaštitnu foliju koja se nalazi na stražnjoj strani čitača, ispod poklopca baterije. Lagano ju povucite iz čitača. Ukoliko ne izvučete foliju nećete biti u mogućnosti koristiti čitač.

Povratak na vrh


10. Korisnik sam tokena/ čitača kartica. Mogu li dobiti i PBZmToken?

Dosadašnji korisnici tokena ili čitača kartica mogu bez naknade zamijeniti token ili čitač kartica PBZmTokenom.

Ako korisnik želi preuzeti PBZmToken, a ujedno zadržati postojeći autorizacijski uređaj, to mu je omogućeno uz naknadu za izdavanje autorizacijskog uređaja sukladno odluci Banke o naknadama i tarifama.

Povratak na vrh


11. Mogu li koristiti tuđi čitač kartica?

Možete. Ovaj uređaj nije personaliziran, tj. ne veže se uz pojedinog korisnika. Tuđi čitač kartica se koristi tako da u njega umećete svoju karticu te unosite tajni PIN svoje kartice

Povratak na vrh


12. Mogu li koristiti tuđi token?

Ne možete. Token je personalizirani uređaj, vezan uz pojedinog klijenta. Koristi se tako da u njega unosite tajni PIN tokena koji ste odredili prilikom aktivacije usluge.

Povratak na vrh


13. Mogu li koristiti tuđi PBZmToken?

Ne možete. PBZmToken je programska podrška vezana isključivo uz JMBG korisnika PBZ365 usluge.

Povratak na vrh


14. Što učiniti u slučaju krađe ili gubitka tokena ili čitača kartica?

U slučaju gubitka ili krađe tokena korisnik je obavezan isto prijaviti osobno u poslovnicu Banke ili telefonskim pozivom na 0800 365 365. Token je personaliziran uređaj koji je vezan uz pojedinog klijenta pa je iznimno važno odmah prijaviti njegovu krađu ili gubitak.

U slučaju gubitka ili krađe čitača kartica korisnik nije obavezan prijaviti slučaj. Čitač kartica nije personaliziran uređaj tako da prijava gubitka nije potrebna. Klijent koji je izgubio čitač kartica ili mu je ukraden može u poslovnici PBZ-a zatražiti izdavanje novog uređaja koji će mu biti naplaćen u skladu s važećom tarifom Banke.

Povratak na vrh


15. Što učiniti u slučaju krađe ili gubitka mobilnog uređaja na koji je instalirana programska podrška PBZmToken?

Potrebno je odmah obaviti blokadu PBZmTokena u poslovnici Banke ili telefonskim pozivom na 0800 365 365.

Povratak na vrh


16. Što učiniti ukoliko zaključam token ili čitač kartica pogrešnim unosom PIN-a?

Ako ste pet puta uzastopno pogriješili kod unosa PIN-a, token se automatski zaključava. Na zaslonu tokena pojavi se poruka ZAKLJUCAN. U navedenom slučaju korisnik se mora obratiti u bilo koju poslovnicu PBZ-a radi otključavanja tokena.

Nakon trećeg uzastopnog neispravnog unosa PIN-a u čitač kartica Vaša kartice se zaključava. U slučaju blokade PIN-a, karticu možete deblokirati unosom točnog PIN-a Vaše kartice na EMV bankomatu u zemlji i inozemstvu, a u slučaju da ste PIN zaboravili molimo Vas da se obratite u matičnu poslovnicu (u kojoj ste otvorili račun) radi reizdavanja PIN-a.

Povratak na vrh


17. Mogu li sam mijenjati baterije u tokenu ili čitaču kartica?

Bateriju je moguće samostalno mijenjati, no pri tom morate odabrati bateriju identičnu originalnoj.

Povratak na vrh


18. Kako mogu izvršiti prijenos sredstava sa svog tekućeg računa na devizni račun i obratno?

Ako želite prebaciti sredstva s tekućeg na devizni račun, u izborniku Mjenjačnica kliknite na Kupnja deviza, popunite nalog, odaberite polazni i dolazni račun, pohranite nalog i potvrdite plaćanje.

Ako pak želite prebaciti sredstva s deviznog na tekući račun, u izborniku Mjenjačnica kliknite na Prodaja deviza, popunite nalog, odaberite polazni i dolazni račun, pohranite nalog i potvrdite plaćanje.

Povratak na vrh


19. Mogu li sa svog tekućeg računa kupiti bilo koju valutu iako mi devizni račun glasi na valutu EUR?

Na deviznom računu možete uplatiti sredstva u valuti različitoj od osnovne valute Vašeg deviznog računa. Sve što morate napraviti je u nalogu za kupnju deviza uz iznos odabrati i željenu valutu.

Povratak na vrh


20. Je li moguće zadati nalog za plaćanje bez ponovnog popunjavanja naloga za račune koji se ponavljaju iz mjeseca u mjesec?

Da bi se ubrzalo i olakšalo plaćanje računa koji se iz mjeseca u mjesec ponavljaju omogućena Vam je izrada predloška u kojem se osnovni podaci pohranjuju. Na ovaj način štedite vrijeme i olakšavate si postupak plaćanja računa koje učestalo plaćate.
Predlošku se može dodijeliti naziv po Vašem izboru (npr. struja).

Povratak na vrh


21. Je li moguće zadati nalog za plaćanje sa datumom plaćanja u budućnosti?

Usluga PBZ365@NET klijentima omogućuje zadavanje naloga za plaćanje sa datumom izvršenja u budućnosti – Nalozi u najavi

Kliknite na Novi nalog, popunite nalog i kliknite na "kalendar" u retku Datum plaćanja.

Odaberite željeni datum za izvršenje naloga, pohranite nalog i dovršite postupak plaćanja na način objašnjen u uputi za korištenje usluge PBZ365 internetskog bankarstva.

Na ovaj način možete uštedjeti vrijeme pripremivši plaćanje računa koji dospijevaju u sljedećem razdoblju odjednom.

U slučaju da se odlučite otkazati kreirani nalog za plaćanje sa datumom plaćanja u budućnosti, navedeno je također omogućeno.

Napomena:
Datum izvršenja naloga mora biti unutar razdoblja od 12 mjeseci.

Povratak na vrh


22. Pri kreiranju novog naloga za plaćanje nemam zadan poziv na broj. Koji broj da unesem?

Pri kreiranju naloga za plaćanje za koje Vam nije naveden poziv na broj, pretpolje (model plaćanja) ostavite prazno, a u drugo polje unesite kombinaciju brojeva po Vašoj želji (npr. datum u obliku 24022006) ili kombinaciju brojeva koju smatrate važnim za Vaše plaćanje.

Povratak na vrh


23. Kada se knjiže nalozi zadani putem usluga PBZ365?

Nalog plaćanja u korist računa poslovnog subjekta kod PBZ d.d. (2340009 – 1xxxxxxxxk) autoriziran do 22:00 sata bit će evidentiran na računu primatelja isti dan, a nalog plaćanja autoriziran nakon 22:00 sata bit će evidentiran na računu primatelja prvi sljedeći dan.

Nalog plaćanja na teret i u korist računa fizičke osobe kod PBZ d.d. (2340009 – 3xxxxxxxxk) bit će evidentiran na računu primatelja isti dan.

Nalog plaćanja u korist računa poslovnog subjekta ili fizičke osobe kod druge banke autoriziran radnim danom do 15:15 sati bit će isti dan proslijeđen u Nacionalni Klirinški sustav (NKS), a nalog plaćanja autoriziran radnim danom nakon 15:15 sati bit će sljedeći radni dan proslijeđen u NKS.

Povratak na vrh


24. Je li moguće zatražiti pisanu potvrdu s informacijom o platnim transakcijama?

Usluga PBZ365 internetskog bankarstva svojim klijentima omogućuje dostavu pisanih potvrda s informacijom o platnoj transakciji, te ugovora o deviznom oročenju kreiranom putem internetskog bankarstva na odabranu adresu uz naplatu naknade sukladno odluci Banke o naknadama i drugim troškovima.

Korisnik također može putem PBZ365 usluga bez plaćanja naknade ispisati potvrdu o obavljenim transakcijama u PDF formatu.

Svi nalozi obavljeni u jednom danu vode se pod brojem autorizacije koji vrijedi za navedeni datum.

Broj autorizacije i broj naloga pohranjeni su i za slučaj reklamacije lako su dostupni.Povratak na vrh


25. U ispisu prometa po računu nailazim na tekst "Rezervacija sredstava na POS uređaju". Što to znači?

Pojam "rezervacija za plaćanje na POS-u", označava korištenje bankomata ili POS-a koji nije u vlasništvu Privredne banke Zagreb.

Navedena transakcija se po primitku podataka o transakciji iz mreže vlasnika uređaja obrađuje i knjiži na račun u stvarnom iznosu i s nazivom prodajnog mjesta. Do trenutka primitaka detalja o transakciji transakcija se vodi kao "Rezervacija sredstava na POS uređaju".

Povratak na vrh


26. Kome se javiti u slučaju problema ili nedoumica oko korištenja usluge PBZ365?

Za sva pitanja vezana uz korištenje usluga PBZ365 na besplatnom telefonu 0800 365 365 ili na e-mail adresi pbz365@pbz.hr na raspolaganju su Vam djelatnici Centra za podršku korisnicima (Customer Contact Centar) Privredne banke Zagreb.

Povratak na vrh


27. Je li plaćanje PBZ365 internetskim bankarstvom sigurno?

Zbog otvorenosti i velike dostupnosti interneta posebna je pozornost posvećena sigurnosti usluge PBZ365 internetskog bankarstva. Banka za korištenje usluge primjenjuje tehnološko rješenje koje omogućuje sigurnu vezu između korisnika i računala Banke, a koja predstavlja standard sigurne komunikacije u komercijalnoj primjeni.

PBZ365@NET je usluga internetskog bankarstva koja je zahvaljujući dvofaktorskoj identifikaciji, i pinom i čitačem kartica, najsigurniji oblik elektroničkog bankarstva za koji je Privredna Banka Zagreb dobila ISO 27001:2005 certifikat za sigurnost.

Povratak na vrh


Ukoliko želite postaviti pitanje, molimo kliknite ovdje.
© 2000-2013 Privredna banka Zagreb d.d.